• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  ПІДСУМКИ РОБОЧОГО ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

  ГО «АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ»:

  ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ІЗОІМУНІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГХПН В УКРАЇНІ

  29 листопада в м. Яремче в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики», відбулося робоче засідання експертної групи ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» стосовно проблеми профілактики ізоімунізації та сучасного стану захворюваності на ГХПН в Україні. Модератором виступив Голова Виконавчого комітету асоціації, член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Камінський В. В. З доповіддю «Гемолітична хвороба в Україні. Профілактика та сучасні методи лікування» виступила член Президії Асоціації, д.мед.н., проф. Жук С. І. З доповіддю «Профілактика Rh-ізоімунізації анти-D імуноглобуліном в Україні – проблеми, шляхи вирішення» виступив член групи експертів МОЗ за напрямком «Акушерство і гінекологія», д.мед.н., проф. Савченко С. Є. Заслухані доповіді викликали жваву дискусію, під час якої експертна група дійшла згоди, що основним фактором незадовільного стану профілактики ізоімунізації та захворюваності на ГХПН в Україні виступає недостатня забезпеченість вагітних та породіль антирезусним імуноглобуліном за кошти бюджету МОЗ та регіональних бюджетів. Окрім забезпечення потреби в препараті лише на 10% від річних об’ємів, існують серйозні недоліки у методології розрахунку реальної 100% потреби в анти-D імуноглобуліні. Адже чинні накази МОЗ по розрахунку потреби не враховують профілактику резус-конфлікту у 3-му триместрі та усі події з ризиком ізоімунізації, що трапляються в період вагітності. За досвідом провідних Західних країн, лише забезпечення рутинної антенатальної та постнатальної профілактики ізоімунізації державними програмами за підтримки профільних асоціацій може в рази знизити кількість сенсибілізованих жінок та дітей з ГХПН. Підводячи підсумок дискусії, експертна група ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» схвалила резолюцію, яка пропонує переглянути підходи та чинні накази МОЗ по розрахунку 100% потреби в антирезусному імуноглобуліні, створити та поширити відповідні методичні рекомендації.

  Резолюція

  Стан профілактики ізоімунізації жінок за Rh-фактором та стан захворюваності
  на гемолітичну хворобу плода та новонародженого (ГХПН) в Україні


  Експерти асоціації акушер-гінекологів України в рамках конференції «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики»

  розглянули сучасний стан профілактики ізоімунізації за Rh- фактором в Україні на робочому засіданні експертної групи за темою «Проблеми профілактики ізоімунізації та сучасний стан захворюваності на ГХПН в Україні"

  приймаючи до уваги що в Україні у 2016 р. рівень захворюваності на ГХПН сягнув 2942 новонароджених, частота на загальну кількість пологів становила – 1/128 проти 1/1298 у Великобританії, показник смертності від ГХПН станом на 2016 р. досяг 5,8 випадків 100 000 пологів проти 0,92 випадків в Великобританії,

  визначаючи що високий рівень захворюваності на ГХПН, обумовлений низьким рівнем профілактики ізоімунізації протягом останніх 10 років, та пов’язаний з недосконалим забезпеченням державою потреби в профілактичних лікарських засобах,

  спираючись на напрацювання НМАПО імені П.Л. Шупика, асоціації акушер-гінекологів України, накази МОЗ №676, рекомендації ВООЗ, досвід впровадження профілактики ізоімунізації, що імплементований в Великобританії, США, Канаді та країнах Європейського союзу,

  посилаючись на задекларовані МОЗ України принци впровадження медичної реформи в Україні, за якими держава повинна забезпечити 100% відсотків потреби у лікарських засобах включених в «Національний перелік основних лікарських засобів»,

  що дозволить в рази знизити смертність та захворюваність на ГХПН,

  визначили необхідність вдосконалення методології розрахунку потреби в анти-D імуноглобуліні та синхронізації відповідної нормативної бази України на законодавчому рівні зі світовими стандартами в рішенні цього питання,

  рекомендують МОЗ України, Кабінету Міністрів України, та профільного комітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я звернути увагу на необхідність 100% фінансування потреби в анти-D імуноглобуліні, оскільки даний лікарський засіб включено до Національного переліку основних лікарських засобів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 N1081

  постановили

  I. Затвердити порядок розрахунку 100% потреби в анти-D імуноглобуліні в Україні спираючись на наказ МОЗ України від 31.12.2004 N 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» та сучасний досвід провідних світових установ та організацій працюючих у сфері охорони здоров’я жінок та дітей. (Додаток 1).
  II. Направити листи до МОЗ України, Кабінету Міністрів України, та профільного комітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я з рекомендаціями використання затвердженої методики розрахунку 100% потреби в Анти-D-імуноглобуліні.
  III. III. Закріпити затверджений порядок розрахунку 100% потреби в анти-D імуноглобуліні в Україні змінами до наказу МОЗ №829 до розділу «Методичні рекомендації планування та розрахунку потреби у антирезусному імуноглобуліні для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених».
  IV. IV. Розробити та поширити серед медичної спільноти методичні рекомендації про порядок розрахунку потреби в анти-D імуноглобуліні для профілактики ізоімунізації по резус фактору та захворюваності на ГХПН.
  V. V. Розробити та поширити серед медичної спільноти методичні рекомендації щодо профілактики ізоімунізації за резус-фактором та захворюваності на ГХПН.
  VI. Сприяти поширенню рівня обізнаності серед вагітних та жінок, які планують вагітність про резус конфлікт та способи профілактики цього стану.


  Модератор:

  Голова виконавчого комітету
  Асоціації акушерів-гінекологів України,
  д.м.н., професор, член-кор. НАМН України,
  завідувач кафедри акушерства,
  гінекології та репродуктології
  НМАПО імені П.Л. Шупика
  Камінський В.В.


  Додаток 1 до Резолюції

  Профілактика ізоімунізації жінок за Rh- фактором
  та захворюваності на ГХПН в Україні


  м. Яремче 29 листопада 2018 року


  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

  100% потреби в анти-D імуноглобуліні

  Річна потреба в анти-D імуноглобуліні = (A*B*C*F) + (A*B*D*F) + (A*B*C*G*(1-E)) + (A*B*D*G*(1-E)) + (H*B*C)

  A - Кількість пологів за минулий рік.

  B - Розповсюдженість Rh- (16%)

  C - Ймовірність Rh+ батька (84%)

  D - Ймовірність народження Rh+ дитини (61%)

  E – Відсоток сенсибілізованих жінок після перших пологів (13%)

  F – Відсоток перших пологів від загальної кількості пологів за минулий рік

  G - Відсоток повторних пологів від загальної кількості пологів за минулий рік

  H – Кількість абортів за минулий рік