• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  Участь делегації ГО «Асоціація акушерів і гінекологів України» в роботі Президії Європейської Ради та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG) – або фахова медична євроінтеграція в дії

  23-25 листопада 2017 року в м. Брюсель (Бельгія) відбулось чергове засідання Президії Європейської Ради та Коледжу з Акушерства та Гінекології (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG), що одночасно є секцією з акушерства та гінекології Європейського Союзу Медичних Спеціалістів (Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS). Асоціація акушерів і гінекологів України (ААГУ) на засіданні Ради цього провідного фахового європейського товариства була представлена делегацією на чолі з Президентом ГО «ААГУ», Академіком НАМН України, Ректором Одеського національного медичного університету, професором Запорожаном В.М. Інтереси вітчизняних акушерів-гінекологів і НМАПО імені П. Л. Шупика були представлені Головою виконавчого комітету ГО «ААГУ», Членом-кореспондентом НАМН України, Завідувачем кафедри Акушерства, гінекології та репродуктологіі, НМАПО імені П. Л. Шупика, професором Камінським В.В. та Керівником відділу з міжнародного співробітництва ГО «ААГУ», доцентом кафедри Акушерства і гінекології №1, НМАПО імені П.Л.Шупика, доцентом Ткаченко А.В. Традиційно до складу Ради EBCOG входять президенти та уповноважені особи національних асоціацій та товариств акушерів і гінекологів усіх країн-членів ЄС, Європейської Економічної Зони та низки сусідніх країн (станом на сьогодні фахові лікарські товариства з 37 країн), а також керівники європейських асоціацій чотирьох, визнаних UEMS, субспеціальностей в акушерстві та гінекології – Європейської асоціації перинатальної медицини (European Association of Perinatal Medicine – EAPM), Європейського товариства гінекологічної онкології (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO), Європейського товариства репродукції людини та ембріології (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) та Європейської асоціації урогінекологів (European Urogynaecology Association - EUGA). ГО «ААГУ» є дійсним членом EBCOG з 2008 року та приймає активну участь в формуванні стратегії надання медичної допомоги жіночому населенню в Європі.

  Цього разу на засіданні піднімались питання впровадження загальноєвропейського фахового іспиту EBCOG Fellows in Obstetrics and Gynaecology (EFOG-EBCOG), як інструменту стандартизації та оцінювання якості підготовки лікарів акушерів-гінекологів в країнах ЄС. Передбачається, що лікарі, які успішно склали обидві частини іспиту (теоретичну та практичну) з часом будуть визнаватися усіма країнами та товариствами Європейського регіону з правом працевлаштування (без додаткових вимог, щодо легалізації та підтвердження дипломів про вищу медичну освіту і спеціалізацію). Деякі країни ЄС вже визнали EFOG-EBCOG обов’язковим іспитом для своїх лікарів акушерів-гінекологів після закінчення резидентури. Робота в цьому напрямку триває. Представники ААГУ приймали участь в підготовці теоретичних питань, а також запрошені до роботи комісії з розрахунку прохідного балу та оцінювання теоретичної частини іспиту.

  Йшлося також про результати впровадження розроблених спільно усіма країнами-членами EBCOG «Стандартів якості надання медичної допомоги жіночому населенню Європи». Було в черговий раз наголошено, що усі національні протоколи, керівництва, нормативні документи, клінічні настанови, локальні алгоритми, навчальні програми та ін. повинні створюватись та/або переглядатись з урахуванням даного документу, з метою гармонізації та забезпечення дотримання належної якості медичної допомоги матерям та дітям в Європейському регіоні.

  Велику увагу було приділено завершенню підготовки загальноєвропейської програми з навчання в резидентурі лікарів акушерів-гінекологів (PACT Project), офіційне представлення якої має відбутися під час чергового Конгресу EBCOG, що пройде 8-10 березня, 2018 року в м. Париж (Франція). Робоча група, щодо розробки навчальної програми представила на розгляд членів Ради EBCOG напрацьовані документи та загальну концепцію, що складається з переліку необхідних дисциплін, теоретичних знань та практичних навичок, які повинні засвоїти та оволодіти усі лікарі-резиденти, що мають намір бути сертифікованими за обраним фахом в будь-якій країні ЄС, включаючи кількість навчальних годин та сучасні підходи щодо процесів навчання і оцінювання якості навчального процесу. Наголошено на необхідності широкого використання симуляційних методів та інноваційних підходів під час підготовки та оцінювання лікарів, що є невід’ємною частиною навчання медичних працівників різних фахів в усіх країнах Європейського Співтовариства та розвинутих країнах світу на додипломному та післядипломному рівнях. Фінансування PACT Project здійснюється за рахунок цільового гранту наданого Європейською Комісією з метою гармонізації якості та тривалості підготовки лікарів в різних країнах Європи та забезпечення вільного трансферу та працевлаштування працівників медичної галузі між усіма країнами-членами.

  26th European Congress of the European Board & College of Obstetrics and Gynaecology

  Обговорено результати акредитаційних візитів голови та членів Постійно-діючого комітету з питань оцінювання якості навчання (Standing Committee on Training Recognition – SCTR) в університетські клініки та навчальні установи країн ЄС. Голова комітету – Професор Juriy Wladimiroff доповів, що протягом останніх 20 років акредитацію EBCOG на навчання лікарів акушерів-гінекологів отримали понад 200 закладів у більшості Європейських країн. За цей час критерії перевірки та оцінювання динамічно змінювались з урахуванням розвитку медицини, інформаційних і навчальних технологій, вимог сучасної медичної науки і очікувань суспільства, щодо майбутніх лікарів. Українська делегація підняла питання щодо підготовки і здійснення акредитаційних візитів SCTR EBCOG в пілотні навчальні заклади і клінічні установи України (ОНМедУ, НМАПО імені П. Л. Шупика та ін.).

  Ретельно обговорено організаційні питання та наукову програму чергового Конгресу EBCOG, що має відбутися в березні 2018 року. Вперше в історії Європейських конгресів акушерів-гінекологів представників України запрошено до складу наукового комітету з підготовки та проведення найбільш престижного наукового форуму акушерів-гінекологів Європи. За дорученням Президента ГО «ААГУ» членом наукового комітету з підготовки EBCOG Congress, 2018 є доцент Ткаченко А.В. Всі учасники засідання високо оцінили роботу наукового комітету та запропоновану програму заходу, яку доповів членам Ради EBCOG Голова комітету Dr. Nuno Martins (Viseu, Portugal). В якості лекторів та модераторів секцій до участі в Конгресі запрошено близько 70 найбільш відомих та досвідчених науковців і лікарів з понад 40 країн світу.

  З доповідями і річними звітами традиційно виступили Президент, Генеральний Секретар, Скарбник, Голови комітетів і постійно діючих комісій EBCOG, Президенти європейських асоціацій перинатальної медицини, гінекологічної онкології, репродукції людини та ембріології, урогінекології, а також уповноважений Президента Європейської Мережі Стажерів з Акушерства і Гінекології (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology – ENTOG).

  Наступний день засідання розпочався з процедури введення на посаду нового Президента EBCOG, ним є обраний раніше Prof. Jacky Nizard (Paris, France), який з цього моменту набув статусу діючого Президенту EBCOG. Dr. Tahir Mahmood (Edinburgh, UK) віднині став діючим Екс-Президентом. За спрощеною процедурою обрання, у зв’язку з відсутністю конкурентів, було обрано нового Обраного Президента EBCOG, яким став Prof Basil C. Tarlatzis (Greece) та нового Скарбника EBCOG, яким став Prof. Dr. Diethelm Wallwiener (Germany). Згідно стандартної процедури було проведено вибори 2-х членів Правління (Executive Member of EBCOG) – від центрально-європейського і східно-європейського регіонів.

  Радісною і почесною подією для вітчизняної асоціації акушерів-гінекологів став факт обрання переважною більшістю голосів в першому колі новим Членом Правління EBCOG представника ГО «ААГУ», доцента кафедри Акушерства і гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика, доцента Ткаченка А.В., що стало можливим завдяки тривалій кропіткій роботі, що проводилась Президентом, Виконавчим Комітетом та відділом з міжнародного співробітництва ГО «ААГУ» протягом останніх 10 років. Вдруге в понад 20-річну історію EBCOG Членом Правління став представник акушерсько-гінекологічної школи країн пост-радянського простору і вперше в новітній історії ним став представник України, вихованець НМАПО імені П. Л. Шупика, який є учнем професорів Запорожана В.М., Камінського В.В, Вдовиченка Ю.П. та Голяновського О.В.

  В рамках візиту делегації ГО «ААГУ» в м. Брюсель (Бельгія) були також проведені переговори з керівництвом EBCOG, щодо поглиблення співпраці з Україною в реформуванні системи охорони здоров’я, підвищенні якості підготовки лікарів акушерів-гінекологів, поліпшенні акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому населенню нашої країни та наближенні їх до діючих європейських стандартів. В атмосфері дружньої поваги, довіри та взаєморозуміння були напрацьовані подальші кроки, що має здійснити Українська сторона за сприяння європейських колег з метою гармонізації навчання лікарів та реалізації євроінтеграційних прагнень нашої країни.

  Було вирішено, що в першій половині 2018 року може відбутися акредитаційний візит Голови та членів Постійно-діючого комітету з питань оцінювання якості навчання EBCOG в університетську клініку та симуляційний центр Одеського Національного Медичного Університету з метою оцінювання якості проведення навчання в інтернатурі за фахом акушерство та гінекологія, а також результатів впровадження симуляційних методів в медичну освіту. В разі успішної підготовки до візиту – навчальний заклад може отримати право використовувати логотип EBCOG на своїх бланках при видачі свідоцтв про закінчення інтернатури за фахом акушерство та гінекологія, що свідчить про відповідність підготовки лікарів діючим європейським вимогам. Це також може бути першим кроком до проходження симуляційним центром ОНМедУ акредитації UEMS, що є офіційним визнанням якості використання симуляційних та інноваційних методів навчання лікарів за різними фахами.

  Наступним напрямком взаємодії з EBCOG може стати проведення в Україні зустрічі представників східно-європейського регіону з метою представлення результатів PACT Project і обговорення можливостей впровадження в країнах-членах загальноєвропейської програми з навчання в резидентурі лікарів акушерів-гінекологів. Було отримано принципову згоду провести цей захід в Україні та залучити до участі в ньому представників Уряду, Парламентського Комітету з питань охорони здоров’я, представників міжнародних організацій та фондів, що були б зацікавленні в наданні технічної, організаційної та фінансової допомоги для реалізації даного проекту загальноєвропейського значення.

  Представники EBCOG наголосили на доцільності розглянути та провести широке обговорення в професійному середовищі можливості використання загальноєвропейського тестування EFOG-EBCOG в якості вихідного іспиту після закінчення навчання (інтернатури, резидентури, клінічної ординатури, спеціалізації, аспірантури тощо) за фахом акушерство та гінекологія в Україні, як це вже зробили в ряді країн ЄС.

  Українська делегація повідомила керівництво EBCOG про розробку тристороннього Меморандуму про співпрацю між ГО «ААГУ», EBCOG та представниками фармацевтичної галузі щодо започаткування цільових стипендій для лікарів акушерів-гінекологів України для відвідування європейських науково-освітніх заходів, Конгресів EBCOG зокрема, проходження стажування в провідних клініках світу, підготовки до складання іспитів EFOG-EBCOG, участі в програмах обміну між лікарями інтернами з їх колегами з європейських країн. Ініціатива була сприйнята схвально усіма учасниками зустрічі і було прийнято рішення спільно розробити критерії та процедуру відбору лікарів з України для участі у вищезазначених заходах.

  В цілому, поїздка до столиці Європи видалась напруженою, але надзвичайно продуктивною, що дає нам підстави оптимістично дивитись в майбутнє вітчизняної акушерсько-гінекологічної науки і післядипломної медичної освіти.