• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Порядок атестації


  14 липня 2021 року постановою Кабінету Міністрів України № 725 було затверджене оновлене Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, яке вступає в дію з 1 січня 2022 року.

  Ознайомитись з даним положенням


  Заходи безперервного професійного розвитку - освітні заходи медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

  Провайдери заходів безперервного професійного розвитку - юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку.

  Електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що включає інформаційні технології і технічні засоби, призначена для зберігання, обліку та використання даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

  Функції адміністратора системи виконує Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України».

  Ознайомитись з регламентом роботи «Центру тестування» можна за посиланням.

  Адміністратор забезпечує технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, органів державної влади в межах, визначених законодавством. Адміністратор встановлює за погодженням з МОЗ технічний регламент роботи системи.

  Бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення безперервного професійного розвитку.

  Бали безперервного професійного розвитку нараховуються за проходження заходів безперервного професійного розвитку, які відповідають таким ознакам:

  - захід проводиться провайдером, внесеним до системи;

  - до проведення заходу залучені особи, які не мають конфлікту інтересів;

  - провайдером забезпечено перевірку залучених до проведення заходів безперервного професійного розвитку осіб щодо наявності конфлікту інтересів;

  - захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної доброчесності;

  - зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково обґрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань;

  - під час проведення заходу провайдером забезпечено контроль участі працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок;

  - працівникам сфери охорони здоров’я забезпечується доступ до навчальних матеріалів, які були представлені під час заходу;

  - правила проведення заходу є відкритими та доступними для ознайомлення.

  Детальніші вимоги до нарахування балів безперервного професійного розвитку визначені Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446.

  Ознайомитись з даним наказом


  Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена).

  За освітні заходи з питань медичної етики, деонтології, цифрових та комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, але є частиною кваліфікаційних вимог, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.

  Додатком 4 до Порядком проведення атестації лікарів визначені Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку.

  Ознайомитись з даним додатком