• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  І Ізраїльсько-Український міждисциплінарний науковий симпозіум з міжнародною участю

  «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології»


  Однією з основних задач медицини є збереження репродуктивного здоров’я жінки та забезпечити адекватний супровід жінки від моменту запліднення до завершення пологів, що нерідко супроводжується різноманітними ускладненнями та можливим виникненням станів, які потребують надання невідкладної допомоги, як в акушерстві, так і в гінекологічній практиці та без злагодженної роботи різних фахівців досягати успіху у веденні хворих неможливо. Тому не дивно, що І Ізраїльсько-Український міждисциплінарний науковий симпозіум з міжнародною участю «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології», відбувся в Києві 3-4 листопада під егідою НМАПО імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» та ГО «Асоціація Анестезіологів України», що була присвячена 10-річчю УДІР. Симпозіум зібрав близько 360 фахівців з анестезіології, акушерства та гінекології. Активну участь у підготовці, організації та проведення заходу взяти головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство та гінекологія», зав. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Камінський В.В. та головний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реанімації ДОЗ м. Києва, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика, д.м.н., професор Ткаченко Р.О., з ізраїльської сторони – президент асоціації акушерських анестезіологів ізраїлю – професор Alex Loskovich.

  На відкриття роботи симпозіума, був запрошений посол Держави Ізраїль Белоцерковскі Еліав, який привітав усіх присутніх з початком роботи симпозіуму, наголосив на важливість проведення даних симпозіумів як для України та і для Ізраїлю.

  Також у відкритті симпозіуму з привітальними словами виступили:

  Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В., який відмітив, що НМАПО імені П.Л. Шупика вперше проводить симпозіум по «невідкладних станах в акушерстві та гінекології» разом з провідними спеціалістами Ізраїлю, та висловив надію про тривалу співпрацю та подальшу спільну роботу в подібних симпозіумах. Від Асоціації акушерів-гінекологів член – кор. НАМН України, професор Камінський В.В., від Асоціації анестезіологів України, професор Дубров С.О., від УДІР, професор Суслікова Л.В.

  Наукова програма була насичена різноманітними доповідями після яких були жваві дискусії. У перший день конференції працював один зал котрий був повністю заповнений слухачами. Наступного дня засідання конференції проводилось паралельно в двох залах. Загалом за 2 робочі дні конференції було прочитано близько 40 доповідей та проведено 3 майстер-класи. Розпочалась конференція з секції по критичним станам в акушерстві. Були прочитані змістовні лекції поважними професорами: Alexander Ioskovich (Ізраїль), Alexander Zlotnik (Ізраїль), Тодуров Б.М. (Київ), Evgeni Kukuev (Ізраїль).

  Alexander Ioskovich (Ізраїль) доповів про підходи до проблеми масивної кровотечі в акушерстві. Детально розглянуто питання попередження, корекції та шляхи вирішення даної проблеми.

  В рамках засідання по «невідкладному акушерству», цікаві доповіді були представлені за схожими темами професором Голяновським О.В. (Київ): «Акушерські кровотечі на тлі аномально-інвазивної плаценти», та колегою із Ізраїлю, професор Arnon Smuelof «Акушерська тактика у жінок з паталогічною інвазивною плацентою». Були представлені головні питання та проблеми по даних тематиках, та освітленні підходи в Україні і Ізраїлі для вирішенні даних проблемних ситуацій.

  Надалі у роботі симпозіуму були розглянуті питання пов’язані з наявністю екстрагенітальних патологій, погляди на проблему очима анестезіолога та акушер-гінеколога а також їхня дружня співпраця.

  У рамках засідання робочої групи з питань проблеми периопераційного та післяпологового періоду цікавою та змістовною була доповідь по проблемам периопераційної анемії професора Ткаченко Р.О. (Київ).

  Другий день роботи симпозіуму був присвячений, більше, проблемам анестезіології та інтенсивної терапії.

  Відкривав пленарне засідання другого робочого дня професор Alexander Zlotnik (Ізраїль) з доповіддю, що стосувалася анестезіологічних аспектів ожиріння у вагітних. Данна доповідь дала відповідь на багато дискутабельних питань з приводу вибору методу анестезіологічного забезпечення, а також тактики ведення вагітних з надлишковою масою тіла, як під час анестезіологічного забезпечення, так і в післяопераційному періоді.

  У секції засідань по Інтенсивній терапії невідкладних станів в акушерстві з цікавою доповіддю виступив Глумчер Ф.С., його доповідь була присвячена важливій темі, а саме, антибактеріальної терапії полірезистентних інфекцій в акушерстві. В даній доповіді були висвітленні питання антибактеріальної профілактики та лікування. Неодноразово наголошено про недопустимість призначення антибактеріальних засобів бездумно та рутинно всім хворим. Одним із основних акцентів було зроблено на те, як не допустити виникнення полірезистентних інфекцій у пацієнтів, які знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

  Пленарне засідання по проблемам інфузійної терапії у сучасній практиці включало в себе вагомі доповіді провідних українських професорів. У рамках данного засідання розглянуто такі важливі та цікаві тематики:

  Ендотеліальна дисфункція та інфузійна терапія у вагітних(професор Клігуненко О.М.); еволюція інфузійної терапії (професор Біляєв А.В.); інфузійна терапія шоку (професор Глумчер Ф.С.); місце препаратів желатини у комплексній інфузійній терапії (професор Ткаченко Р.О.).

  В рамках симпозіума було проведено три майстер-класи:

  «Організація допомоги при акушерських кровотечах» даний майстер-клас продемонстрував злагодженність роботи чергової бригади при кровотечі, швидкість та вчасність дій кожного члена бригади, а також висвітлено «слабкі місця» під час надання допомоги пацієнтці.

  Не меншу зацікавленість викликав майстер-клас по сонографічній асистенції в анестезіологічній практиці. FAST-протоколи, що проводився д.мед. н., доцентом кафедри акушерства гінекології та репродуктології Карловою О.О., та асистентом кафедри, зав. відділенням анестезіології та ІТ Рибіним М.С.

  В рамках даного майстер-класу було розглянуто проблеми та методики катетеризації як периферичних, так і центральних вен під сонографічною асистенцією.

  Однією із цікавих доповідей та майстер-класу був проведений професором Тарабріним О.О. по інструментальним методам діагностики порушень гемостазу. В рамках якого було наочно продемонстровано визначення та виявлення порушень гемостазу в online-режимі.

  Всі слухачі по завершенні симпозіуму отримали відповідні сертифікати.

  На думку гостей, доповідачів та слухачів, даний симпозіум був проведений на високому рівні з надзвичайно насиченою науковою програмою.