• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  РІШЕННЯ


  Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції
  “Жіноче здоров'я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”

  1-2 березня 2018 року у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я Горбачевського»  На конференції знайдуть наукове висвітлення питання: про шляхи зниження материнської та перинатальної смертності в Україні, пов'язані з екстрагенітальними захворюваннями, ведення жінок з патологічним перебігом вагітності, пологів та післяпологового періоду, надання невідкладної допомоги при гіпертензивних розладах у вагітних, тактика лікування кровотеч та гематом при пологових травмах, лікування невиношування, застосування антибактеріальної та протизапальної терапії в акушерстві та гінекології, особливості діагностики та лікування гормональних порушень в гінекології та лікування хронічних запальних захворювань, нові підходи до лікування проліферативних процесів матки та додатків, проблеми репродуктивного здоров’я, клімактеричного періоду та постменопаузи, захворювання молочної залози, використання новітніх репродуктивних технологій, сучасні підходи до ведення передчасних пологів, стандарти діагностики, представлення на обговорення розроблених нових Клінічних протоколів.

  Конференція вирішила:


  1. Широко застосовувати у практичній роботі акушерів-гінекологів України наукові здобутки вчених, розглянуті на проведеній конференції.

  Виконавці: завідувачі кафедрами акушерства та гінекології вищих навчальних медичних закладів та післядипломної освіти України, головні спеціалісти департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, обласні та районні акушери – гінекологи України. (Постійно)

  2. Використовувати алгоритми надання допомоги при невідкладних станах в протоколах лікування вагітних, породіль та гінекологічних хворих.

  Виконавці: зав. кафедрами акушерства та гінекології вищих навчальних медичних закладів та післядипломної освіти України, головні спеціалісти департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, обласні та районні акушери – гінекологи України. (Постійно)

  3. Забезпечити етапність обстеження та спеціалізованого лікування вагітних із екстрагенітальними захворюваннями з використанням сучасних методів діагностики.

  Виконавці: завідувачі кафедрами акушерства та гінекології вищих навчальних медичних закладів та післядипломної освіти України, головні спеціалісти департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, обласні та районні акушери – гінекологи України. (Постійно)

  4. Організувати обстеження вагітних жінок із серцево-судинними порушеннями спільно із спеціалістами кардіологами та ревматологами, створених разом з кафедрами акушерства та гінекології на базі обласних перинатальних центрів.

  Виконавці: завідувачі кафедрами акушерства та гінекології вищих навчальних медичних закладів та післядипломної освіти України, головні спеціалісти департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, обласні та районні акушери – гінекологи України. (Постійно)

  5. Застосовувати лікування невиношування, пізніх гестозів, патологічних станів у плода з використанням матеріалів конференції та методичних рекомендацій МОЗ України з цих питань.

  Виконавці: обласні, міські та районні акушери – гінекологи. (Постійно)

  6. Забезпечити виважений і обгрунтований підхід до застосування антибактеріальної терапії в акушерській практиці.

  Виконавці: обласні, міські та районні акушери – гінекологи. (Постійно)

  7. Проводити своєчасну профілактику і лікування жінок з гормональними порушеннями з використанням сучасних медикаментозних засобів та врахуванням екстрагенітальної патології. Виконавці: обласні, міські та районні акушери – гінекологи. (Постійно)